Přestupkové a trestní právo

Každému se může stát, že jej stát obviní ze spáchání trestného činu či přestupku. Ať již už je obvinění oprávněné či nikoliv, jedinec má vždycky právo se proti obvinění ze strany státu bránit a docílit tak očištění svého jména nebo aspoň nízkého trestu či oddálení trestu. Zejména v trestním řízení je nezastupitelná role advokáta, protože nikdo jiný než advokát obhájcem obviněného být nemůže. Člověk se však stejně tak snadno může stát i obětí trestného činu či přestupku, třeba může být okraden, při dopravní nehodě nabourán nebo mu být ublíženo na zdraví. I oběti trestných činů či přestupků mají právo na právní pomoc zmocněnce, který může být jejich průvodcem v celém trestním či přestupkovém řízení a může se zasadit o to, aby byl pachatel spravedlivě potrestán a uhradil oběti veškerou škodu, kterou ji svým protiprávním činem spáchal. Jako obhájce a zmocněnec Vám mohu nabídnout následující právní služby:


  • Kompletní obhajoba v trestním řízení (před policií, okresními soudy, krajskými soudy, vrchními soudy i Nejvyšším soudem) se specializací na majetkovou trestnou činnost, daňové a dotační delikty.
  • Podávání stížností a odvolání proti rozhodnutím policie, státních zástupců a soudů.
  • Kompletní zastupování v přestupkovém řízení se specializací na silniční, stavební a dotační delikty a delikty proti životnímu prostředí.
  • Sepis odvolání, námitek nebo podnětů k přezkumnému řízení proti nezákonným rozhodnutím úřadů týkajících se přestupků.
  • Sepis námitek proti zápisu bodů do bodového hodnocení řidičů.
  • Podávání správních žalob proti rozhodnutím v přestupkových řízeních ke správním soudům, včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu.
  • Zastupování oběti trestného činu či přestupku v dalším řízení včetně uplatnění nároků na náhradu škody po pachateli.


Jsem zapsán jako ex offo obhájce v trestním řízení pro soudní okres Opava a pro obvod Krajského soudu v Ostravě. Dále jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu pro správní žaloby proti rozhodnutím o přestupcích.