O MNĚ

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2011 promoval s vyznamenáním a získal oprávnění užívat vysokoškolský titul Mgr. V roce 2015 jsem složil na své alma mater státní rigorózní zkoušku, která mě opravňuje k užívání vysokoškolského titulu JUDr.

Jsem advokátem a celý svůj profesní život od roku 2008 působím v advokacii. V současné době působím ve slezské metropoli Opavě, kde sdílím kancelář se spřátelenou advokátní kanceláří OK Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se kterou v úzce spolupracuji v pozici právního experta v oblasti stavebního práva a nemovitostí.

Poskytuji právní služby zejména v oblastech veřejného práva a práva nemovitostí. Bližší popis jednotlivých právních služeb a moji filosofii při jejich poskytování naleznete v rubrice Moje služby.

Kromě advokátní praxe se věnuji i přednáškové činnosti pro zvyšování kvalifikace úředníků v akreditovaných kurzech či dle individuálních poptávek správních úřadů, obcí a dalších institucí.

Hovořím česky, anglicky a zlepšuji svojí italštinu.

Ve svém volném čase se věnuji kromě rodiny aktivně i pasivně sportu, zejména cyklistice, motorismu a fotbalu, dále se věnuji historii, literatuře, sbírání modelů automobilů a historickým vyjížďkám se staršími automobily.

JUDr. Tomáš Doležal