Právo nemovitostí (pozemky, stavby, byty)

Drtivá většina lidí během svého života uzavírá právní vztahy týkající se nemovitostí. Je to zcela pochopitelné, neboť každý bydlí v nějaké nemovitosti, ať již v té, kterou koupil, zdědil nebo postavil, nebo v té, kterou má v nájmu, ke které má věcné břemeno, podnájem a podobně. Říká se, že právní vztahy k nemovitostem odráží statiku lidských vztahů a nehybnost nemovitostí. Je to přesné, protože koupě nebo nájem nemovitosti je věcí, kterou běžný člověk zpravidla nedělá denně na rozdíl od koupě jiných věcí. Navíc koupě nemovitosti představuje v mnohých případech životní investici a nemovitost představuje podstatný majetek většiny osob. Už jen z těchto důvodů se vyplatí při takové investici využít mých právních služeb, neboť s právem nemovitostí mám bohaté zkušenosti.

Nicméně často ani nabytím vlastnictvím nemovitosti nemusí skončit všechny problémy, zvláště pokud si nerozumíte se sousedem. Často se pak objeví problém s určením hranice mezi pozemky, problém s přístupem či příjezdem k pozemku nebo stavbě či s nesprávným zanesením parcely v katastru nemovitostí. Tu a tam se objeví nějaké zapomenuté věcné břemeno, které je třeba vymazat z katastru nemovitostí. Často se vyskytují též sousedské spory týkající se stínění pozemku, odvádění vody, pádů větví ze stromů a jiného ohrožení při užívání pozemku či stavby. Takové spory pak často končí u soudu, kde je zastoupení advokátem pro komplikovanou právní úpravu prakticky nezbytností


S čím konkrétně Vám mohu pomoci a co nabídnout?

  • Zpracování  veškerých smluv týkajících se nemovitostí, zejména smluv darovacích, kupních, směnných, nájemních, pachtovních, zástavních, o věcných břemenech, o zřízení práva stavb  dalších.Mohu Vám tedy pomoci, pokud chcete darovat dům nebo byt svým dětem, koupit byt na hypotéku, zřídit svým rodičům věcné břemeno užívání domu, který Vám darovali, připravit nájemní smlouvu, pokud chcete pronajímat svůj byt či pokud si chcete pronajmout obchod či kancelář pro své podnikání nebo pachtovní smlouvu, pokud chcete někomu pronajmout svůj pozemek (např. pole nebo les zemědělskému družstvu).
  • Poskytnutí advokátní úschovy pro složení ceny za nemovitost prodávajícím.
  • Zastupování v řízení u katastrálního úřadu, neboť téměř všechny výše uvedené smlouvy musí být vloženy do katastru nemovitostí, aby došlo k jejich právní účinnosti navenek, včetně obrany proti postupu katastrálních úřadů u správních soudů.
  • Zastupování při  sousedských sporech, při nichž dochází k poškozování Vaší nemovitosti nebo ke snižování pohody bydlení, mezi něž můžeme zařadit i spory o příjezdové cesty k nemovitostem.
  • Zastupování ve sporech o vlastnictví či věcná břemena k nemovitostem (např. žaloby na určení vlastnictví při duplicitních zápisech vlastnictví, na vydržení vlastnictví či věcného břemene k nemovitosti, žaloby týkající se promlčení věcných břemen či týkající se sporu o průběh hranice mezi sousedními pozemky).
  • Zastupování ve sporech o vady prodané nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím