Školící a přednášková činnost

V dnešním světě čím dále složitějších právních předpisů není jednoduché se orientovat. Sledovat k tomu dále, jak se vyvíjí rozhodovací praxe soudů nebo úřadů, která mnohdy zásadním způsobem právní úpravy doplňuje, je pro úřady či podnikatele často téměř nemožné. V takovém případě je na místě uspořádat školení či přednášku k dané problematice, kde mohu Váš personál na dané téma proškolit a zodpovědět na otázky, se kterými si ve své praxi nevíte rady. Moje přednášky a školení týkají většinou témat ze stavebního práva a správního práva, což jsou oblasti, s nimiž se musí potýkat jak úřady, obce, tak podnikatelské subjekty. Neváhejte mě tedy oslovit s požadavkem na uskutečnění školení či přednášky, které připravím zcela dle Vašich potřeb.

Oblíbená témata školení a přednášek, které moji klient poptávají, jsou následující a berte je jako inspiraci:


  • Nový stavební zákon (nyní schvalovaný s předpokládanou účinností v roce 2023)
  • Umisťování a povolování staveb (stavební zákon a prováděcí předpisy)
  • Územní plánování aneb jak sepsat dobrý územní plán a jak se proti územním plánům bránit
  • Odstraňování černých staveb z pohledu stavebního práva
  • Správní řízení (správní řád)
  • Teorie práva, výklad a aplikace právních norem aneb jak napsat dobré správní rozhodnutí (vhodné zejména pro úřady a obce)