Správní právo

Činnost státu, krajů a obcí si platíme my všichni z našich daní. Veřejná správa by proto měla fungovat bezproblémově a řídit se výhradně zákonem. Bohužel ne vždycky tomu tak bývá a mnohdy je nutné s byrokracií bojovat, což v plné síle ukázaly dlouhodobě trvající nouzové stavy v poslední době. V těchto všech případech je právní opora v podobě advokáta pro většinu lidí naprosto nezbytná, aby se mohli kvalifikovaně bránit proti nezákonnému postupu úřadů. Jelikož zastupování advokátem úřady zpravidla neberou na lehkou váhu, rozhodně se jedná o investici, která se skutečně vyplatí. Mohu Vám nabídnout následující specializované právní služby:


  • Zastupování ve správním řízení před rozličnými úřady (např. před stavebními úřady, vyvlastňovacími úřady, dopravními a silničními úřady, katastrálními úřady, živnostenskými úřady, odbory životního prostředí, vodoprávními úřady, finančními úřady, krajskými hygienickými stanicemi, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem dopravy nebo Ministerstvem vnitra).
  • Sepis odvolání nebo podnětů k přezkumnému řízení proti nezákonným rozhodnutím či závazným stanoviskům úřadů.
  • Ochrana proti nečinnosti úřadů (žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, správní žaloby na nečinnost úřadu).
  • Podávání správních žalob a kasačních stížností proti rozhodnutím a jiným úkonům úřadů ke správním soudům, včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu.

Jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako ustanovovaný zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu.