CO NABÍZÍM?

Mojí filosofií při poskytování právních služeb je maximálně pochopit potřeby každého klienta, neboť každý člověk je jiný, má odlišné potřeby a každý vyžaduje k naplnění svých potřeb něco trochu jiného. Proto zastávám názor, že žádné dva případy nikdy nejsou stejné. Klientům se proto vždy snažím zpracovat řešení jejich problémů na míru tak, aby maximálně vyhovovalo jejich potřebám. Rád pomůžu vyřešit i Váš právní problém.

Nabízím konzultace právních problémů, sepis veškerých právních dokumentů (smluv, žádostí, návrhů, žalob, námitek, stížností, odvolání a dalších opravných prostředků k úřadům a soudům) a zejména zastupování klientů u soudů, včetně trestní obhajoby, neboť tato činnost je ze zákona vyhrazena výlučně advokátům.

Bližší informace k jednotlivým právním oborům a životním situacím, v nichž Vám mohu pomoci svými právními službami, jsou dále uvedeny. Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory mám na obory stavebního práva, správního práva, pozemkového, lesního a vodního práva a práva životního prostředí.

Jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako advokát ustanovovaný jako zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu. Jsem zapsán též jako ex offo obhájce v trestních věcech pro okres Opava a soudní obvod Krajského soudu v Ostravě.