Osobní údaje (GDPR)

Problematika osobních údajů lidí, jejich využívání a často i zneužívání korporacemi i úřady věnuje právo čím dál větší pozornost. S prudkým rozvojem techniky se zdokonalily možnosti monitorování všech myslitelných aspektů života každého, přičemž o některých se Georgi Orwellovi v jeho románu 1984 ani nesnilo. Právo na tyto jevy reaguje a od května 2018 se stane v celé Evropské unii účinná nová právní úprava ochrany osobních údajů díky účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Pro prakticky každou firmu či společnost bez ohledu na její velikost a pro každou obec nebo jiný úřad to bude znamenat nutnost uvést své postupy při nakládání s osobními údaji do souladu s novou právní úpravou.
V oblasti práva osobních údajů Vám mohu nabídnout následující služby:


  • Vypracování analýzy chodu podniku nebo úřadu s doporučením změn s ohledem na GDPR,
  • Vypracování vnitřních předpisů podniků nebo úřadů týkajících se GDPR
  • Školení a jiné vzdělávací akce managementu, zaměstnaců nebo úředníků o GDPR,
  • Zastupování v řízeních u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Zastupování při sporech o zákonnost zpracování osobních údajů mezi správci a subjekty údajů